Lukačević, Srđan, Pađen Farkaš, Dubravka
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek : istraživanje utjecaja na lokalnu zajednicu
Seleš, Marin, Lukačević, Srđan, Pađen Farkaš, Dubravka
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek : širenje knjižničarskih aktivnosti na društvene mreže
Krpeljević, Ljiljana, Mokriš, Svjetlana
Knjižničari velikim slovima : hommage
Pađen Farkaš, Dubravka, Lukačević, Srđan
Obrazovanje za rodnu jednakost