Paginacija


30 godina Gradske knjižnice Osijek
Špoljarić Kizivat, Marijana, Mokriš, Svjetlana, Rakovac, Katica
Aplikacija za evidentiranje korištenja građe i usluga u čitaoničkim prostorima GISKO-a
Erl-Šafar, Marija, Grošelj, Andreja, Katalenac, Dragutin, Seleš, Marin
Austrijska čitaonica
Krpeljević, Ljiljana, Seleš, Marin
Bibliobus kakav želimo
Hasenay, Sanda, Šuvak-Pirić, Ivana, Arači, Iva, Šušak Lukačević, Mirna, Mokriš, Svjetlana
Bibliometrijska analiza znanstvene publicistike na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (2011. – 2015.)
Špoljarić, Marijana, Majlinger-Tanocki, Inge, Krpeljević, Ljiljana
Digitalizacija zavičajne baštine Osijeka
Špoljarić Kizivat, Marijana, Majlinger-Tanocki, Inge, Tormaš Marković, Tena
Digitalna književna baština Rudolfa F. Magjera
Lukačević, Srđan, Radmilović, Dino, Pađen Farkaš, Dubravka
Digitalne kompetencije i treća životna dob
Pađen Farkaš, Dubravka, Hadrović, Merien
Festival slikovnice Čuvari priča
Krpeljević, Ljiljana, Seleš, Marin
GISKO: zelene stope u prostoru grada

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek : 1949-1989. : vodič kroz knjižnicu
Krpeljević, Ljiljana, Nađ, Melita, Carette, Celine
Izložba „Obitelj Truhelka za svoj Osijek i buduće naraštaje“

Paginacija