Paginacija


1. Festival ilustracije

30 godina Gradske knjižnice Osijek

Andersenovo novo ruho
Špoljarić Kizivat, Marijana, Mokriš, Svjetlana, Rakovac, Katica
Aplikacija za evidentiranje korištenja građe i usluga u čitaoničkim prostorima GISKO-a
Erl-Šafar, Marija, Grošelj, Andreja, Katalenac, Dragutin, Seleš, Marin
Austrijska čitaonica
Krpeljević, Ljiljana, Seleš, Marin
Bibliobus kakav želimo

Bibliofilska izdanja zbirke Biškupić
Hasenay, Sanda, Šuvak-Pirić, Ivana, Arači, Iva, Šušak Lukačević, Mirna, Mokriš, Svjetlana
Bibliometrijska analiza znanstvene publicistike na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (2011. – 2015.)
Špoljarić, Marijana, Majlinger-Tanocki, Inge, Krpeljević, Ljiljana
Digitalizacija zavičajne baštine Osijeka
Špoljarić Kizivat, Marijana, Majlinger-Tanocki, Inge, Tormaš Marković, Tena
Digitalna književna baština Rudolfa F. Magjera
Lukačević, Srđan, Radmilović, Dino, Pađen Farkaš, Dubravka
Digitalne kompetencije i treća životna dob
Pavlinić, Silva
Djeca i Dječje odjeljenje Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek u ratu i poslje rata.

Paginacija