Paginacija

Aplikacija za evidentiranje korištenja građe i usluga u čitaoničkim prostorima GISKO-a
Aplikacija za evidentiranje korištenja građe i usluga u čitaoničkim prostorima GISKO-a
Marijana Špoljarić Kizivat
Svjetlana Mokriš
Katica Rakovac
Austrijska čitaonica
Austrijska čitaonica
Marija Erl-Šafar
Andreja Grošelj
Dragutin Katalenac
Marin Seleš
Bibliobus kakav želimo
Bibliobus kakav želimo
Ljiljana Krpeljević
Marin Seleš
Bibliometrijska analiza znanstvene publicistike na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (2011. – 2015.)
Bibliometrijska analiza znanstvene publicistike na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (2011. – 2015.)
Sanda Hasenay
Ivana Šuvak-Pirić
Iva Arači
Mirna Šušak Lukačević
Svjetlana Mokriš
Digitalizacija zavičajne baštine Osijeka
Digitalizacija zavičajne baštine Osijeka
Marijana Špoljarić
Inge Majlinger-Tanocki
Ljiljana Krpeljević
Digitalna književna baština Rudolfa F. Magjera
Digitalna književna baština Rudolfa F. Magjera
Marijana Špoljarić Kizivat
Inge Majlinger-Tanocki
Tena Tormaš Marković
Digitalne kompetencije i treća životna dob
Digitalne kompetencije i treća životna dob
Srđan Lukačević
Dino Radmilović
Dubravka Pađen Farkaš

Paginacija