Conference presentation
Aplikacija za evidentiranje korištenja građe i usluga u čitaoničkim prostorima GISKO
At: 43. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva. Hotel „Ambasador“, Opatija, Croatia, 2018. urn:nbn:hr:206:754586

Špoljarić Kizivat, Marijana; Mokriš, Svjetlana; Rakovac, Katica

Cite this document

Špoljarić Kizivat, M., Mokriš, S. & Rakovac, K. Aplikacija za evidentiranje korištenja građe i usluga u čitaoničkim prostorima GISKO [PowerPoint slides]. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:206:754586

Špoljarić Kizivat, Marijana, et al. "Aplikacija za evidentiranje korištenja građe i usluga u čitaoničkim prostorima GISKO." 43. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, 10.10.2018.-13.10.2018., Hotel „Ambasador“, Opatija, Croatia. Presentation. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:206:754586

Špoljarić Kizivat, Marijana, Svjetlana Mokriš and Katica Rakovac. "Aplikacija za evidentiranje korištenja građe i usluga u čitaoničkim prostorima GISKO." Presentation at 43. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, Hotel „Ambasador“, Opatija, Croatia, 10.10.2018.-13.10.2018. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:206:754586

Špoljarić Kizivat, M., Mokriš, S. and Rakovac, K. 'Aplikacija za evidentiranje korištenja građe i usluga u čitaoničkim prostorima GISKO' [Presentation], 43. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva. 10.10.2018.-13.10.2018. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:206:754586

Špoljarić Kizivat M, Mokriš S, Rakovac K. Aplikacija za evidentiranje korištenja građe i usluga u čitaoničkim prostorima GISKO. [Presentation] [cited 2024 June 17] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:206:754586

M. Špoljarić Kizivat, S. Mokriš and K. Rakovac, "Aplikacija za evidentiranje korištenja građe i usluga u čitaoničkim prostorima GISKO", presented at: 43. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, Hotel „Ambasador“, Opatija, 10.10.2018.-13.10.2018. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:206:754586

Please login to the repository to save this object to your list.