Conference presentation
23 smjernice: podrška za upravljanje istraživačkim podacima – pregled RDA output-a

Turk, Ivana (2020)

Cite this document

Turk, I. 23 smjernice: podrška za upravljanje istraživačkim podacima – pregled RDA output-a [PowerPoint slides]. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:206:790502

Turk, Ivana. "23 smjernice: podrška za upravljanje istraživačkim podacima – pregled RDA output-a." "Istraživački podaci - što s njima?", 27.02.2020.-27.02.2020., Akvarij - kongresni centar Sveučilišta u Rijeci (Kampus, Trsat), Croatia. Presentation. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:206:790502

Turk, Ivana. "23 smjernice: podrška za upravljanje istraživačkim podacima – pregled RDA output-a." Presentation at "Istraživački podaci - što s njima?", Akvarij - kongresni centar Sveučilišta u Rijeci (Kampus, Trsat), Croatia, 27.02.2020.-27.02.2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:206:790502

Turk, I. '23 smjernice: podrška za upravljanje istraživačkim podacima – pregled RDA output-a' [Presentation], "Istraživački podaci - što s njima?". 27.02.2020.-27.02.2020. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:206:790502

Turk I. 23 smjernice: podrška za upravljanje istraživačkim podacima – pregled RDA output-a. [Presentation] [cited 2020 April 10] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:206:790502

I. Turk, "23 smjernice: podrška za upravljanje istraživačkim podacima – pregled RDA output-a", presented at: "Istraživački podaci - što s njima?", Akvarij - kongresni centar Sveučilišta u Rijeci (Kampus, Trsat), 27.02.2020.-27.02.2020. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:206:790502

Islandora Bookmark - Please login to use this feature