Paginacija

Krpeljević, Ljiljana
2. okrugli stol: zavičajni fondovi i zbirke panonskog prostora : u digitalnom okruženju!
Jukić, Katarina, Turk, Ivana, Hadrović, Merien
4. GISKO tjedan Harryja Pottera
Jukić, Katarina, Turk, Ivana, Hadrović, Merien
6. GISKO tjedan Harryja Pottera
Krpeljević, Ljiljana
Aktivnosti Društva knjižničara Slavonije i Baranje u "Mjesecu hrvatske knjige '98"
Šuvak-Pirić, Ivana, Arači, Iva, Šušak Lukačević, Mirna, Mokriš, Svjetlana, Hasenay, Sanda
Analiza produktivnosti autora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u razdoblju od 2011. do 2015. godine
Dukić, Gordana, Hasenay, Sanda, Mokriš Marendić, Svjetlana
Analiza zadovoljstva korisnika/studenata u knjižnicama Prehrambeno-tehnološkog i Pravnog fakulteta te u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek
Grošelj, Andreja
Aparac-Jelušić, Tatjana ; Faletar Tanacković, Sanjica. Knjižnična arhitektura : prostor, kultura, identitet. Zagreb: Naklada Ljevak, 2020.
Mokriš, Svjetlana, Rakovac, Katica, Špoljarić Kizivat, Marijana
Aplikacija za evidentiranje korištenja građe i usluga u čitaoničkim prostorima GISKO-a
Maratović, Gordana
Arhivi, knjižnice i muzeji 1998.
Lukačević, Srđan, Petr Balog, Kornelija, Pađen Farkaš, Dubravka
Asertivnost i komunikacija u knjižničnom okruženju: primjer Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek
Pavlinić, Silva
Božena Loborec. Četiri dječaka i jedan pas. Zagreb: Mladost, 1973.
Pavlinić, Silva
Crikvenica – deveta godina velikog stručnog skupa školskih knjižničara Hrvatske

Paginacija