Lukačević, Srđan; Radmilović, Dino; Petr Balog, Kornelija: Digitalne kompetencije i treća životna dob : analiza programa informatičkog i informacijskog opismenjavanja korisnika treće životne dobi Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations