Dukić, Gordana; Hasenay, Sanda; Mokriš Marendić, Svjetlana: Analiza zadovoljstva korisnika/studenata u knjižnicama Prehrambeno-tehnološkog i Pravnog fakulteta te u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations