Pages

Klibert, Melita
Kako prepoznati dobru slikovnicu? - prikaz jedne radionice za roditelje u Dječjem odjelu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek
Katalenac, Dragutin
Kako ugoditi sustav? Iskustva Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek u primjeni CROLIST-a: od marginalizacije do afirmacije
Katalenac, Dragutin
Kako ugoditi sustav? Od marginalizacije do afirmacije : kompjutorizacija Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku u sklopu projekta informacijskog sustava
Krpeljević, Ljiljana, Mokriš, Svjetlana, Pađen Farkaš, Dubravka
Kazališni život Osijeka : digitalizacija Zavičajne i Spomeničke zbirke Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek
Lukačević, Srđan
Knjižničarske kompetencije: Pogled na razvoj profesije /Dijana Machala. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2015.
Mokriš, Svjetlana, Hasenay, Sanda
Knjižničarstvo: glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje : od 1997. do elektroničke inačice
Mokriš, Svjetlana, Hasenay, Sanda
Knjižničarstvo: glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje od 1997. do elektroničke inačice
Špoljarić Kizivat, Marijana, Majlinger-Tanocki, Inge
Knjižnični katalog - izvor informacija o prijašnjim vlasnicima knjiga
Pavlinić, Silva, Horvat, Jasna
Koncipiranje anketnog upitnika za istraživanje korisnika Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek
Pavlinić, Silva
Konferencija Strategija kulturnog razvitka Republike Hrvatske
Špoljarić, Marijana
Kvantitativna analiza legata Viktora D. Sonnenfelda u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek
Špoljarić, Marijana
Legat Viktora D. Sonnenfelda u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek

Pages